2373022400,2373021455 ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, Χαλκιδικής

ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΣΚΕΠΗΣ

 
ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ& ΠΛΑΓΙΟΚΑΛΥΨΕΩΝ
 

Οι λαμαρίνες επικαλύψεων και πλαγιοκαλύψεων περιλαμβάνουν ήδη πέντε διαφορετικά προφίλ (τραπεζοειδές – κυματοειδές – νευράλ – κεραμίδι – μίνι τραπεζοειδές). Εξάγονται είτε από φύλλα γαλβανισμένου χάλυβα υψηλής ποιότητας είτε από χρωματιστά φύλλα χάλυβα.

 
ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΕΣ
 

Η κυματοειδής λαμαρίνα διατίθεται σε πάχη από 0,30 mm έως 0,50 mm.
Το ύψος αυλάκωσης είναι 18 mm..
Το εξωτερικό πλάτος είναι 820 mm ή 1100 mm και το ωφέλιμο πλάτος είναι 750 mm ή 1050 mm.
Υπάρχουν στοκ λαμαρίνες από 2 μ. έως και 6 μ..
Οι λαμαρίνες προσφέρονται κατόπιν παραγγελίας και σε ειδικές διαστάσεις.